Teknoreitti-sivuston Vesireitti-osion otsikkokuvake Linkki Teknoreittien aloitussivulle Tulireitin tunnuskuvake Ilmareitin tunnuskuvake Vesireitin tunnuskuvake Maareitin tunnuskuvake
taustagrafiikkaa / background graphics
Ponnahduslauta linkkipainike Heureka jokikuvake Virran varrella linkkipainike Tekniikan museo linkkipainike HSY linkkipainike Loppuloiskahdus linkkipainike
Heurekan tekstiin johdattava puhekuplakuvitus
Linkki Työskentelyohjeisiin Linkki Nettietikettiin Linkki Linkkivinkkeihin Linkki Oppilaiden keräämään aineistoon Linkki Palautesivulle

Heureka vesireitillä

Vesireitin Heureka -käynti on antoisa, koko päivän kestävä vesitutkimus. Vesiteemaa tarkastellaan Heureka-päivän aikana teknologisesta, ekologisesta ja globaalista näkökulmasta. Oppilaat tutustuvat vesivoimalaan työpajassa, tutkivat Keravanjoen eliöitä vesiekologialaboratoriossa ja osallistuvat Maan vesikehästä kertovaan Tiedettä pallolla -opastukseen. Lisäksi Tiedepuisto Galileissa on useita vesiteknologisiin sovellutuksiin liittyviä näyttelykohteita ja aito vesiturbiini.

Vesivoimaa-työpaja

Heurekan Vesivoimaa -työpajassa oppilaat tutustuvat uusiutuvasta energiasta tuotettuun sähköön sekä generaattorin ja kondensaattorin rakenteeseen ja toimintaan. Toisin sanoen työpajassa perehdytään veden liike-energian muuntamiseen ihmiselle hyödylliseen muotoon eli sähköön. Oppilaat rakentavat vesipyörän ja tutkivat miten vedestä saadaan sähköä. Vesipyörään kiinnitetään moottori, joka toimii generaattorina. Generaattori muuntaa liike-energian sähköksi, jolla oppilaat voivat esimerkiksi sytyttää led-lampun. Kondensaattoreita lataamalla vesipyörällä tuotettu sähkö saadaan talteen ja hyödynnettyä esimerkiksi sähköautokisassa.

Vesiekologialaboratorio

Vesireitille osallistuvat oppilaat tutkivat laboratoriossa Keravanjoen vesiekologiaa. Keravanjoesta otetaan planktonnäytteet, joita tutkitaan tarkemmin mikroskoopin avulla. Planktonnäytteistä etsitään eri lajeja ja vesiekosysteemin ravintoketjun eri tasoja – perustuottaja leviä, hankajalkaisia ja vesikirppuja.

Heurekan näyttelyalueella

Tiedettä pallolla -kohde esittelee uudella tavalla globaaleja luonnonilmiöitä. Pallopinnalle heijastetaan satelliittikuvia, jotka havainnollistavat esimerkiksi hirmumyrskyjen kehitysvaiheita, merivirtojen liikkeitä ja Suomen sääoloihin vaikuttavia tekijöitä. Vesireitillä oppilaat pääsevät Tiedettä pallolla -esitykseen.

link pictogramTiedettä pallolla

Tiedepuisto Galilei

Ulkonäyttelyalueella on runsaasti näyttelykohteita vesiteknologisista sovellutuksista. Oppilaat voivat esimerkiksi lastata laivaa konteilla, rakentaa patoja ja Galilein puron yli kulkevan sillan. Galileissa koululaiset voivat tutustua aitoon turbiiniin ja nostaa vettä Arkhimedeen ruuvilla.

link pictogramTiedepuisto Galilei

Tiedekeskus Heurekan yhteystiedot

Tiedekeskus Heureka sijaitsee Vantaan Tikkurilassa, Keravanjoen varrella. Heurekaan on helppo tulla junalla, autolla ja bussilla. Kaikki pohjoiseen matkaavat junat pysähtyvät Tikkurilassa ja Kehä kolmosta pitkin pääsee sujuvasti autolla tai bussilla.

Tiedekeskus Heurekan osoite: Tiedepuisto 1, 01300 Vantaa (Tikkurila)

link pictogramTulo-ohjeet Heurekaan


Heurekan Oppimiskeskuksen tunnus linkkikuvana


link pictogramLinkki Heurekan oppimiskeskuksen sivuille

link pictogramLinkki Heurekan oppimispajojen sivuille

link pictogramTietoa Heurekaan tulijalle Heurekan omilla sivuilla

link pictogramKartta Heurekan oppimispajoille ja juna-asemalle (PDF 1,2 MB)

link pictogramHeurekan sijainti kartalla (Fonectan karttapalvelu)

link pictogramHelsingin seudun liikenteen reittiopas

Heurekan opastekyltti

Vesireitti vie Tiedekeskus Heurekaan.

Heurekan rakennus ulkoapäin kuvattuna

Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa.

Arkhimedeen ruuvi Heurekan tiedepuisto Galileissa.

Heurekan Tiedepuisto Galileissa voi nostaa vettä Arkhimedeen ruuvilla.

Heurekan tiedepuisto Galilei

Tiedepuisto Galileissa voi tutustua moniin vesiteknologiin sovelluksiin.

Valokuva Replace

Heurekassa tutkitaan vesienergiantuotantoa rakentamalla vesipyörä.

Heurekassa tutkitaan vesinäytteitä.

Heurekassa pääsee tutkimaan myös vesinäytteitä.

Sivusto toimii seuraavilla selaimilla: Safari 4.0.4, Mozilla Firefox 3.6.3, Internet Explorer 8.0.7600.16358 | TEKNOREITTIEN TOTEUTUS JA COPYRIGHT-INFO